Untitled
  • HOME
  • PROFILE
  • GALLERY
  • CONTACT
 
  .:: Zone Engineer & Construction ::.
บุคลากร   เครื่องมือ-เครื่องจักร  
  + วิศวกร
+ พนักงานบัญชี
+ โฟรแมน
+ ช่างไม้
+ ช่างปูน
+ ช่างเหล็ก
+ ช่างอลูมิเนียม
+ ช่างกระจก
+ ช่างไฟ
+ ช่างสี
+ สโตร์
+ ช่างคอมพิวเตอร์
  + กล้องสำรวจ
+ เครื่องปั้มลม
+ รถ JCB หน้าตักหลังขุด
พร้อมหัวสกัดคอนกรีต
+ รถ 6 ล้อ
+ รถดั้มเล็ก
+ เครื่องบดอัดถนน
+ เครื่องตัดคอนกรีต
+ รถกระบะ 10 คัน
+ เครื่องสกัดลม
คอนกรีต
+ เครื่องต๊าฟเกลียวท่อ